Day: June 27, 2021

ทำไมราคา Ethereum จึงแข็งแกร่งกว่าคริปโตฯ ตัวอื่น?ทำไมราคา Ethereum จึงแข็งแกร่งกว่าคริปโตฯ ตัวอื่น?


ทำไมราคา Ethereum จึงแข็งแกร่งกว่าคริปโตฯ ตัวอื่น? นักลงทุนมีทางเลือกในการเข้าลงทุนคริปโตฯ มากยิ่งขึ้น บางคนอาจลงทุนคริปโตฯ ด้วยการซื้อขายโดยตรงจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) บางคนลงทุนคริปโตฯ ผ่านการลงทุนแบบดั้งเดิมอย่างการซื้อกองทุน ซื้อหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับคริปโตฯ หรือบางคนอาจคนอาจลงทุนคริปโตฯ ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ที่ในปัจจุบันเริ่มทยอยออกมาให้เห็น ตัวอย่างเช่น Futures, Options, ETFs ...