Day: June 30, 2021

นายกเล็กมิวนิก ลั่น “น่าอับอาย” หลังยูฟ่าเมินคำขอเปิดไฟสีรุ้งสนามแข่งนายกเล็กมิวนิก ลั่น “น่าอับอาย” หลังยูฟ่าเมินคำขอเปิดไฟสีรุ้งสนามแข่ง


นายกเทศมนตรีนครมิวนิกวิจารณ์การตัดสินใจของยูฟ่า กรณีห้ามเปิดไฟสีรุ้งเพื่อสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ระหว่างทีมชาติเยอรมนีกับทีมชาติฮังการี ...

ชาวอเมริกันกว่า 1,200 ราย ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์-โมเดอร์นาชาวอเมริกันกว่า 1,200 ราย ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์-โมเดอร์นา


เอกสารจาก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) ระบุว่า มีการรายงานผู้ป่วยจำนวนมากกว่า 1,200 รายที่มีอาการ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ...

การใส่สายยางให้อาหารสายยางที่ถูกต้อง โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนการใส่สายยางให้อาหารสายยางที่ถูกต้อง โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน


การใส่สายยางให้อาหารสายยางที่ถูกต้อง โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อเฝ้าระวังภาวะความเสี่ยงที่สามารถ เกิดอันตรายได้เสมอ การใส่สายยางให้อาหารแก่ผู้ป่วยนั้นคือการให้อาหารหรือผ่านทางสายให้อาหารเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของผู้ป่วย ...