Day: November 4, 2021

หนังออนไลน์ : Chernobyl 1986 สำรวจวิกฤตินิวเคลียร์ครั้งสำคัญของโลกหนังออนไลน์ : Chernobyl 1986 สำรวจวิกฤตินิวเคลียร์ครั้งสำคัญของโลก


หนังออนไลน์ : Chernobyl 1986 สำรวจวิกฤตินิวเคลียร์ครั้งสำคัญของโลก ฝันร้ายอย่างหนึ่งของมนุษยชาติ ก็คือวิกฤตการณ์นิวเคลียร์ที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด ดังที่เกิดล่าสุดในประเทศญี่ปุ่น หลังถูกโจมตีด้วยคลื่นสึนามิ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นก็ได้ระเบิดขึ้น ทำให้สารกัมมันตภาพรังสีจำนวนมากรั่วไหลลงทะเล เรื่องราวเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในอดีต ดังที่ หนัง ภาพยนตร์ Chernobyl 1986 ได้สะท้อนให้เราเห็น ...